ODDAJAC KREW RATUJESZ ŻYCIE – AKCJA KRWIODAWSTWA W CH Panorama

24.08.2021

Oddanie krwi zajmuje nam jedynie chwilę, a może podarować całe życie komuś innemu. 30 sierpnia Panorama zaangażuje się w promowanie idei krwiodawstwa, po raz kolejny udostępniając mobilny punkt poboru krwi dla wszystkich chętnych dawców.
Mobilny punkt krwiodawstwa czynny będzie w godzinach 09:00-14:00.
Zapraszamy!

 

J049 Panorama Akcja Krwiodawstwa 2021_1080x1080 WWW Post